Privacy Verklaring Ouderenlandgoed Grootenhout

Ouderenlandgoed Grootenhout gevestigd te Mariahout (5738PA) aan Broek 14, hierna Ouderenlandgoed  Grootenhout, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Ouderenlandgoed Grootenhout verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Ouderenlandgoed Grootenhout je over de manier waarop Ouderenlandgoed Grootenhout je persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Ouderenlandgoed Grootenhout worden aangeboden op www.ouderenlandgoed.nl.

Artikel 1 uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Ouderenlandgoed Grootenhout gebruikt gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Om dit te kunnen doen wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar je naam en mailadres.

2.Doel

Ouderenlandgoed Grootenhout verzamelt en verwerkt dus je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.ouderenlandgoed.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Ouderenlandgoed Grootenhout gebruikt je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht die worden verwerkt door Ouderenlandgoed Grootenhout.

3. Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven.

Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kun je afmelden via een bericht te sturen.

4. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen bezoekers

Ouderenlandgoed Grootenhout kan ook als zondig je gegevens als vermeld onder 1.1 en 1.2 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

5. Social media

Op sommige plekken op www.ouderenlandgoed.nl, kun je met je social media account inloggen. Ouderenlandgoed Grootenhout krijgt geen toegang tot je social media account.

6. Andere doeleinden

Tot slot kan ouderenlandgoed Grootenhout je gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van je gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1.  Ouderenlandgoed Grootenhout geeft je gegevens niet door aan derden, tenzij:

    a)De doorgifte geschiedt aan een door Ouderenlandgoed Grootenhout voor de in deze privacy verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Ouderenlandgoed Grootenhout een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met je persoonsgegevens.

    b)Ouderenlandgoed Grootenhout op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Ouderenlandgoed Grootenhout maakt -voor zover van deze verlangd mag worden- gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen die Ouderenlandgoed Grootenhout ontvangt.

Artikel 4 beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een email sturen naar zorgboerderij@ouderenlandgoed.nl. 

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Ouderenlandgoed Grootenhout tijdens een lopende sessie gebruik maakt van cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat je computer een cookie ontvangt kunnen bij de "help"-functie op de werkbalk van de browser van je computer de instellingen van je computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.ouderenlandgoed.nl werken mogelijk niet meer indien je computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Ouderenlandgoed Grootenhout

1. Ouderenlandgoed Grootenhout heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van je persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Ouderenlandgoed Grootenhout verwerkt ten behoeve van www.ouderenlandgoed.nl. Ouderenlandgoed Grootenhout accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ( de werking, en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Ouderenlandgoed bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na je laatste bezoek aan www.ouderenlandgoed.nl, tenzij Ouderenlandgoed Grootenhout op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Ouderenlandgoed Grootenhout behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.ouderenlandgoed.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.ouderenlandgoed.nl ga je akkoord met eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.ouderenlandgoed.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 23-05-2018

Contact:


Francien van de Ven:   06-15859161

zorgboerderij@ouderenlandgoed.nl

Volg ons:

  • w-facebook

© 2019 by ouderenlandgoed.nl